Zakres działalności

Przedsiębiorstwo EnergoAsh Sp. z o.o. posiada w swoim obszarze działania szeroką paletę procesów odzysku i unieszkodliwiania oraz gospodarczego wykorzystywania produktów poprocesowych i odpadów przemysłowych.

Skupia się głównie na sektorze przedsiębiorstw chemicznych, petrochemicznych, energetyki przemysłowej i zawodowej. Bazując na wieloletnim doświadczeniu w branży zespołu profesjonalistów oraz ścisłej współpracy z wiodącymi w kraju ośrodkami badawczo rozwojowymi, uczelniami oraz krajowymi i zagranicznymi liderami zaawansowanych technologii, EnergoAsh oferuje efektywną współpracę w zakresie nowoczesnych, systemowych rozwiązań gospodarki odpadami .

W nowo powstających instalacjach wytwarzana będzie gama produktów wykorzystujących odpady i produkty poprocesowe wpisując się w regionalną i krajową politykę gospodarki środowiskowej oraz plany gospodarki odpadami.

EnergoAsh wykorzystuje jedynie technologie przyjazne środowisku naturalnemu przyczyniając się do ograniczenia wykorzystania zasobów naturalnych stanowiących dobro narodowe, dewastacji krajobrazu naturalnego i emisji gazów cieplarnianych ze szczególnym uwzględnieniem CO2.

EnergoAsh jest również aktywne w obszarze outsourcingu usług obsługi technicznej urządzeń procesowych w technologiach wytwarzania, zbierania i odbioru odpadów oraz w szerokim procesie utrzymania ruchu ciągów technologicznych w obsługiwanych, strategicznych dla spółki sektorach przemysłu. Działa również aktywnie w zaawansowanej gospodarce składowiskowej i wykorzystaniu materiałów zgromadzonych na składowiskach.

Projekty realizowane przez EnergoAsh wpisują się całkowicie w strategie zrównoważonego rozwoju regionalnego.

Aktualności

08.07.2016

Dotyczy wydłużenia terminu na składanie ofert dla ogłoszenia jak poniżej

Zamawiający przychyla się do wniesionej prośby jednego z oferentów o wydłużenie terminu składania ofert. Tym samym w Ogłoszeniu o zamówieniu w Punkcie IV.3.2. –Termin składania Wniosk...

Cały artykuł
23.06.2016

Informacja o ogłoszeniu o zamówieniu

Przedsiębiorstwo EnergoAsh Południe Sp. z o.o. z siedibą w Kędzierzynie-Koźle, ul. Szkolna 15 (punkt kontaktowy: EnergoAsh Sp. z o.o.; ul. Skarbowców 23 A; 53-025 Wrocław Tel.: +48 71 338 59 3...

Cały artykuł