Zakres działalności

Przedsiębiorstwo EnergoAsh Sp. z o.o. posiada w swoim obszarze działania szeroką paletę procesów odzysku i unieszkodliwiania oraz gospodarczego wykorzystywania produktów poprocesowych i odpadów przemysłowych.

Skupia się głównie na sektorze przedsiębiorstw chemicznych, petrochemicznych, energetyki przemysłowej i zawodowej. Bazując na wieloletnim doświadczeniu w branży zespołu profesjonalistów oraz ścisłej współpracy z wiodącymi w kraju ośrodkami badawczo rozwojowymi, uczelniami oraz krajowymi i zagranicznymi liderami zaawansowanych technologii, EnergoAsh oferuje efektywną współpracę w zakresie nowoczesnych, systemowych rozwiązań gospodarki odpadami .

W nowo powstających instalacjach wytwarzana będzie gama produktów wykorzystujących odpady i produkty poprocesowe wpisując się w regionalną i krajową politykę gospodarki środowiskowej oraz plany gospodarki odpadami.

EnergoAsh wykorzystuje jedynie technologie przyjazne środowisku naturalnemu przyczyniając się do ograniczenia wykorzystania zasobów naturalnych stanowiących dobro narodowe, dewastacji krajobrazu naturalnego i emisji gazów cieplarnianych ze szczególnym uwzględnieniem CO2.

EnergoAsh jest również aktywne w obszarze outsourcingu usług obsługi technicznej urządzeń procesowych w technologiach wytwarzania, zbierania i odbioru odpadów oraz w szerokim procesie utrzymania ruchu ciągów technologicznych w obsługiwanych, strategicznych dla spółki sektorach przemysłu. Działa również aktywnie w zaawansowanej gospodarce składowiskowej i wykorzystaniu materiałów zgromadzonych na składowiskach.

Projekty realizowane przez EnergoAsh wpisują się całkowicie w strategie zrównoważonego rozwoju regionalnego.

Aktualności

21.03.2017

Zapytanie ofertowe z dnia 21.03.2017 dotyczące przeprowadzenia proinnowacyjnych usług doradczych w spółce EnergoAsh sp. z o.o. przez akredytowane Instytucje Otoczenia Biznesu

  I. ZAMAWIAJĄCY: EnergoAsh sp. z o.o. ul. Skarbowców 23 A 53-025 Wrocław NIP: 774-321-08-04 Regon: 145840288 w dalszej treści zapytania ofertowego zwana jako Zamawiający II. TRYB ZA...

Cały artykuł